Наши авторы помогут достичь важных для вас результатов

Алмас Исабеков

Автор уникальной методики для изучения английского языка. Владелец сети языковых школ “BEST GROUP”.

Ерғали Ақтілек

Математическая грамотность, опыт работы 10 лет. Один из основателей платформы “Daryn.online.”

Төреназар Мейірхан

Подготовил 69 обладателей “Алтын белгі”. Обладатель гран-при VI Президентской олимпиады.

Дана Төребек

Обладатель категории педагог-модератор по аттестации Национального центра квалификационного тестирования; разработчик методики программы обучение “ BILIM MEDIA GROUP”; обладатель номинации «лучший оратор».

еще 100+

преподавателей по всей стране

Индивидуальные занятия от 60 тенге в минуту

Первый звонок бесплатный

Делаем образование, которое помогает реализовать свои способности

Несібелі, биология-химия 108 балл

Ақзере физика-математика 103 балл

Асем, ағылшын тілі- дүниежүзі тарихы 124 балл

Аида, 122 бал

НЗМ дайындық курсына пікір.

Диляра, НЗМ дайындық курсы жайлы

Станьте учителем будущего сегодня.
Используйте курсы разработанные специально для вас, чтобы повысить мотивацию и учебные достижения учащихся.

қазақ тілінде
Онлайн педагог

9900₸

49990₸
на русском
Онлайн педагог (русская версия)

9900₸

198000₸
қазақ тілінде
Білім беру объектілері қызметкерлерін гигиеналық оқыту

19800₸

қазақ тілінде
XXI ғасыр ұстазы

9900₸

қазақ тілінде
Қашықтан білім беру құралдарын меңгеру

0₸

қазақ тілінде
Білімді химия ұстазы

4900₸

19900₸
қазақ тілінде
КОМБО "Табысты Ұстаз"

69000₸

118000₸

Индивидуальные занятия от 60 тенге в минуту

Первый звонок бесплатный

Не упустите возможность поделиться своими статьями и опубликовать авторские статьи на платформе Daryn.online

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ВЕБ-СЕРВИСТЕРДІ ҚОЛДАНУ

Қашықтықтан оқыту жағдайында қолдануға болатын онлайн веб-ресурстармен таныстыру

Автор: Гульмира Досмаганбетова
«Жалпыадамзаттық құндылықтар-рухани-адамгершілік білім мен тәрбиенің негізі»

Рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзгерістерге ұшырап жаңа нарықтық қоғам салты пайда болды. Бұл жағдайлар адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым-қатынастар орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы мен оларды жүзеге асыруға түрткі болатын құндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін туғызды. Осындай жағдайларда қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді, сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту және жастарды оқыту мен тәрбие беру технологияларын жетілдіру қажеттілігі туындады.

Автор: Кәмилә Қасенова
Домбыра туралы аңыздар

Домбыраның шығу тарихы туралы аңыздарға сүйене отырып жазылды.

Автор: Кульзия Мархабаева
«Сөздерді топтастыру принциптері».

Сөздің мағынасына қарай топтастыру мәселесі отандық және шетелдік тіл біілімі ғалымдарының зерттеу еңбектерінде кеңінен қарастырылып, зерттелген.Бірақ ғасырлар бойы тарихқа қарамастан, бүгінге дейін бәріне бірдей танылған емес, б.гінгі күнге дейін осы мәселенің шешімі дұыс табылмаған. Лингвистикада сөздің лексикалық мағынасын түрлі бағытта топтастырып келеді. ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап сөздің мағынасын семантикалық топтастыру қарастырылды. Сөзді қолданылу аясына байланысты, туыстық қатынастардың атауларына қарай, іс-әрекеттер мен табиғат, зат атауларына сәйкес топтастыру арқылы олардың мағыналық топтарға бөлінуі қарастырылды.

Автор: Жанаргүл Өміртайқызы
Формирование функциональной грамотности на уроках литературного чтения в начальных классах

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность.В современном обществе умение работать с информацией становится обязательным условием успешности. Сегодня учителя и родители обеспокоены тем, что дети не любят читать.Особую актуальность эта проблема приобретает в начальной школе, где закладывается основа воспитания компетентного читателя. Цель моего доклада представить систему работы по формированию читательской грамотности на уроках литературного чтения.Автором данной технологии является профессор департамента методики обучения Светловская Н.Н. Технология включает в себя три этапа работы с текстом. Эффективность данной прежде всего зависит от педагога, задача которого, выступая организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником этого процесса.

Автор: Анар Байдельдинова
Оқу үрдісіндегі инновациялық әдістер мен технологиялар

Аннотация Баяндамада қазіргі білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі-жаңа технологияларды қолданудың әдіс-тәсілдері жайлы жазылған. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық,теориялық негіздерін, эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған.

Автор: Ботагоз Жубанова
Пластмасса қалдықтарына жаңа өмір силау

Аннотация Любая экономическая деятельность людей загрязняет биосферу различными отходами, что угрожает здоровью и жизни населения, сокращению видов флоры и фауны и равновесию в окружающей среде. Конопля, промышленные отходы, мусор, городская трава не могут рассматриваться как загрязняющие вещества, которые являются экологически чистыми источниками сырья. Утилизация бытовых отходов не снижает фактического объема их сбора. Они всегда среди нас и угрожают здоровью и жизни людей. Отсутствие испытательного полигона для бытовых отходов в сельской местности или их несоответствие экологическим, санитарным и эпидемиологическим требованиям приводит к возникновению случайных свалок. Важно превратить их в полезные статьи в соответствии с требованиями времени. Особенно после использования пластиковых контейнеров, у нас есть возможность потратить на наши нужды, прежде чем выбросить мусор. Актуальность исследования: в природе очень тонкая природа. Сам он может очистить отходы, которые он выбрасывает, без нашей помощи. А человеческая природа не имеет никакого значения в стихийной очистке от токсичных, вредных отходов народного хозяйства, которая ожила благодаря искусственному навозу. Каждый день пластиковые бутылки для удаления пыли лежат на земле до 100 лет, а обычные полиэтиленовые пакеты лежат более 200 лет. Консервированные желоба и стекло разбивают до 1000 литров почвы и расходуют почвенные удобрения. При удалении листьев наносите на воздух токсичные вещества. (ангидрид, бензопирен, сероводород и диоксин). Его дым поднимается до 1 м, что часто отрицательно влияет на дыхательные пути и умственные функции маленьких детей. В настоящее время миллионы пластиковых бутылок производятся и сбрасываются; В небольших городах будет выбрасываться около 20 тонн пластиковых бутылок в месяц; В настоящее время Казахстан составляет 100 млн. тонн бытовой техники и 25 миллиардов тонн промышленных отходов. В мире бытовые отходы значительно выше, чем у других отходов. Это новое направление для Казахстана, но желание получить самое дешевое сырье, а именно вторичный полимер, вполне доступно, поэтому оборудование, технологии и опыт могут быть очень полезны для вторичной переработки. Аннотация Адам баласының кез-келген шаруашылық әрекеті әр түрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқаруына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Көң үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын, қоқыстарды, қала шөп-шаламдарын тек қоршаған ортаны бұзатын ластағыштар деп санауға болмайды, олар құнды шикізат көздеріне жатады. Тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, олардың нақты жиналған көлемін азайтпайды. Олар үнемі арамызда болғандықтан тұрғындардың денсаулығы мен өміріне едәуір қауіп төндіреді. Елді мекендерде тұрмыстық қалдықтар үшін сынақ алаңдарының жоқтығы немесе олардың экологиялық, санитарлық - эпидемиологиялық талаптарға сай болмауынан барлық жерде кездейсоқ қоқыстардың пайда болуына әкелуде. Заман талабына сай оларды пайдалы бұйымдарға айналдыру маңызды мәселе болып табылады. Әсіресе, пластмастан жасалған ыдыстарды пайдаланып болған соң, қоқысқа тастамас бұрын өз қажеттерімізге жұмсау мүмкіндіктері бар. Зерттеу өзектілігі: Табиғатта өте тамаша бір қасиет бар. Оның өзі бөліп шығарған қалдықтардан біздің көмегімсіз-ақ өзін-өзі тазартып ала алады. Ал адам баласының бөліп шығарған көң-қоқсығынан ақыл-оймен өмірге келген халық шаруашылығының улы, зиянды қалдықтарынан өздігінен тазалауға табиғатта шама жоқ. Адамдар күн сайын тау-тау қылып күл-қо-қысқа тастайтын пластмасса құты¬¬лар жер бетінде 100 жылға дейін, кәдімгі полиэтилен пакеттері 200 жылдан астам уақыт бойы шірімей, жатып алады екен. Ал консерві қалбырлары мен шыны сынықтары 1 мың жылға дейін жер қойнын ластап, «жегі құрт¬ша» топырақ құнарын жеп жатады. Ағаш жапырақтарын жаққанда ауаға улы заттар таралады. (ангидрид, бензопирен, күкіртті сутек және диоксин). Оның түтіні 1 м-ге ғана көтерілетіндіктен көбінесе жас балалардың тыныс алу жолдарына және ойлау қабілеттеріне кері әсерін тигізеді. Қазіргі кезде миллиондаған пластмасс шөлмек өндіріліп, лақтырылып жатыр; кішкентай қалалардың өзінде айына 20 тоннаға жуық пластик шөлмектер лақтырылады екен; Қазакстанда қазіргі уақытта 100 млн. тонна тұрмыстық және 25 млрд. тонна өндірістік қалдықтар құралған. Бүкіл әлемде тұрмыстық қалдықтардың ішінде пластмасса қалдықтарының қоры басқа қалдықтармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары. Қазақстан үшін бұл жаңа бағыт, бірақ екіншілік полимер болып табылатын барынша арзан шикізатты алуға деген қызығушылыққа жету айтарлықтай қол жетім, сондықтан екіншілік өңдеуге қолданылатын құрал-жабдықтар мен әлемдік технология мен тәжірибелердің үлкен пайдасы болуы мүмкін. Аnnotation Any economic activity of human beings pollutes the biosphere with different wastes which threatens the health and lives of the population, the reduction of species of flora and fauna and the balance in the environment. Cannabis, industrial waste, rubbish, urban grass can not be considered as pollutants that are environmentally-friendly sources of raw materials. Recycling of household waste does not reduce the actual volume of their collection. They are always among us and endanger the health and lives of the people. Lack of testing ground for domestic wastes in rural areas or their discrepancy to ecological, sanitary and epidemiological requirements leads to the occurrence of random dumps. It is important to turn them into useful articles according to the requirements of time. Especially after using plastic containers, we have the opportunity to spend on our needs before we throw away the trash. The relevance of the research: There is a very fine nature in nature. It can itself clean up the waste that it emits, without our help. And human nature has no value in spontaneous cleansing of toxic, harmful waste of the national economy, which has come to life thanks to man-made manure. Every day, plastic bottles for dust-removing are lying on the ground for up to 100 years, and ordinary polyethylene packages are lying for over 200 years. Canned troughs and glass breaks up to 1,000 liters of ground, and consumes soil fertilizer. Apply toxic substances to the air when you remove the leaves. (anhydride, benzopyrene, hydrogen sulfide and dioxin). Its smoke rises to just 1 m, which often negatively affects the respiratory ways and mental functions of young children. At present, millions of plastic bottles are produced and dumped; In small towns, about 20 tons of plastic bottles per month will be thrown away; At present Kazakhstan is 100 mln. tons of household appliances and 25 billion tons of industrial wastes. In the world, household wastes are significantly higher than that of other wastes. This is a new direction for Kazakhstan, but the desire to obtain the cheapest raw materials, which is the secondary polymer, is quite accessible, so equipment and technology and experience can be of great benefit for secondary processing.

Автор: Роза Куанышовна
Python программалау тілінде есептер шығару

Python программасында есеп шығару үшін ең алдымен амалдарды, мәліметтер типін ажырата білу керек. Өткен сабақтарда біз Питон программалау тілінде қолданылатын амалдарды , мәліметтер типтерін өткен болатынбыз. Еске түсіріп көрейік.

Автор: Алия М
Қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту жолдары.

Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту жолдары.

Автор: Бек Муканов
Психикалық денсаулық

Түйіндеме: Бұл мақала мазмұнында психикалық денсаулықтың бағыты қарастырылған. Соңғы жылдары әлемнің көптеген елдерінде психикалық денсаулықтың бұзылуы жоғары көрсеткішпен сипатталады. Психикалық аурулардың, тұлға фрустрациясының, мазасызданулардың, стресстердің таралу көрсеткіштерінің өсу тенденциясы, әр түрлі суицидтердің, тұлғаішілік келіспеушіліктердің, тәуелділіктердің (нашақорлық, ішімділік, токсикомания, ойын құмарлық және т.б.) орын алуы байқалады. Сондай-ақ, әлеуметттік-экономикалық өзгерістер салдарынан халықтың басым көпшілігінде, психологиялық әдебиеттерде теңелу дағдарысы деп белгіленген психологиялық феномен қалыптасып қалған болып шықты. Ол өз-өзін сезіну сезімін жоғалтуынан, өзгерген қоғамдағы өзіндік рөліне бейімделе алмауынан (немесе қиналуынан) пайда болады. Бұл жағдай өзгеріп жатқан қоғамдық және экономикалық қатынастар мен тұлғалық мақсаттардың, мінез-құлық стереотиптерінің қайта қалыптасуы қиыншылығы арасындағы талаптардың айырмашылығына байланысты туындайды. Адам денсаулығына оның жасайтын таңдауы тікелей әсер етеді. Денсаулыққа жетелейтін таңдаудың алғы шарты болып өзіндік ішкі дүниесіне, яғни Мен «дауысына» сүйенуі саналады, бұл таңдау жасау барысында оны бөліп алуға, тыңдауға, соған еліктеуге мүмкіндік береді.

Автор: Тұрлыбек Макимов

Ученики которые достигли успехов

Дана Құрманғали

Выиграла внутренний грант Daryn.Online, с помощью курса “КОМБО ЕНТ”.

Нұрсұлтан Таңат

Выиграл грант на 4 года в проекте Daryn Intellect Show.

Самал Саламатқызы

Победитель республиканской олимпиады от Daryn.Online.

Карина Муратова

Пользователь, который набрал 40 000 daryn бонусов на платформе Daryn.Online и выиграл планшет.

Свободное место

для вашего ребенка

Наши авторы помогут достичь важных для вас результатов

Алмас Исабеков

Автор уникальной методики для изучения английского языка. Владелец сети языковых школ “BEST GROUP”.

Ерғали Ақтілек

Математическая грамотность, опыт работы 10 лет. Один из основателей платформы “Daryn.online.”

Төреназар Мейірхан

Подготовил 69 обладателей “Алтын белгі”. Обладатель гран-при VI Президентской олимпиады.

Дана Төребек

Обладатель категории педагог-модератор по аттестации Национального центра квалификационного тестирования; разработчик методики программы обучение “ BILIM MEDIA GROUP”; обладатель номинации «лучший оратор».

еще 100+

преподавателей по всей стране

Наши преимущества

Безопасность и комфорт

Ваш ребенок будет обучаться в удобной онлайн платформе.

Выгодно

Сэкономив свое время, вы не понесете лишних затрат.

Полезные призы

Участвуйте в образовательных конкурсах и олимпиадах и выиграйте призы.

24/7

Предоставляется возможность получить образование в удобное для вас время.

Лучшие преподаватели

Профессиональные учителя повышают уровень знаний учащихся.

Интересные видео-уроки

Объяснить и освоить тему самым простым способом за короткое время, не утомит вашего ребенка.

Делаем образование, которое помогает реализовать свои способности

Несібелі, биология-химия 108 балл

Ақзере физика-математика 103 балл

Асем, ағылшын тілі- дүниежүзі тарихы 124 балл

Аида, 122 бал

НЗМ дайындық курсына пікір.

Диляра, НЗМ дайындық курсы жайлы

Достигнутые цели

3 650 000

зарегистрированных пользователей

347

курсы и предметы

2175

партнеров школ

25 000

видео-уроков

Возможности платформы

Первая образовательная экосистема в Казахстане
Курсы

Ресурсы для саморазвития пользователя.

Уроки

Совокупность тем с 0 до 11 класса.

Статьи

Публицистическая площадка для педагогов и обучающихся.

Олимпиада

Конкурс для повышения и проверки уровня знаний пользователя.

Рейтинг

Показатель для определения и награждения лучших среди обучающихся.

Анализ

Функция, определяющая возможность поступления на грант в соответствии с результатами, указанными абитуриентом на ЕНТ.

Пробный тест

Тесты, определяющие уровень знаний учителя и ученика.

Видеоконференция

Раздел, посвященный качественному проведению продвинутых онлайн-встреч и занятий на платформе в качестве обучающего инструмента.

Онлайн конструктор

Сервис для составления СОР, СОЧ, тестов и заданий.

Daryn Teacher

Учащиеся связываются с учителем по видео-звонку и получают ответы на задания и вопросы, которые вызвали трудность в процессе урока.

Daryn Tutor

Первая в стране ассоциация репетиторов.

Daryn Books

Интернет магазин, позволяющий обучающимся приобрести необходимые книги для обучения.

Daryn Tandau

Способствует выбору профессии для учащихся.

Документы для партнеров

Авторское право

Коммерческое предложение

Техническая спецификация

Реквизиты

КТРУ

Наши партнеры

Новости

Бүгін, 12:02

Состоялся официальный визит Главы государства в Республику Кыргызстан

Кеше, 09:27

КАЗАХСТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ АРТЕРИЙ

26 Май, 2022

Казахстан выделит образовательные гранты этническим казахам, которые являются гражданами Кыргызстана - Асхат Аймагамбетов о подписании соглашения в ходе официального визита Президента в Кыргызстан

26 Май, 2022

15 КАЗАХСТАНЦАМ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИИ, ПРИМЕНИВ УНИКАЛЬНЫЙ ГИДРОГЕЛЬ, РАЗРАБОТАННЫЙ КАЗАХСТАНСКИМИ УЧЕНЫМИ

26 Май, 2022

БОЛЬШЕ 1000 СООБЩЕНИЙ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ В 110 ОБЪЕКТАХ: ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП АКЦИИ «БАЛАҒА ЛАЙЫҚ»

26 Май, 2022

8 КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ КАЗАХСТАН НА 22-й АЗИАТСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИКЕ

Горячая линия
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...